header overige

Als assurantiemakelaar helpen we u met verzekeringsoplossingen op maat. Daarbij zijn Marine & Constructie en Brand & Aansprakelijkheid onze bijzondere specialismen. Dit combineren we met een hoogwaardige service die tot de beste in de markt behoort.

Anchor fungeert ook als service broker. Als onafhankelijke makelaar zijn wij dan uw aanspreekpunt en primaire contact richting een wereldwijd bekende makelaar. Dit resulteert voor u in een optimale balans tussen persoonlijke aandacht, excellente service en een mondiaal netwerk.

Marine & Constructie

 • Casco

  Maatwerk is noodzakelijk, vooral vanwege de diversiteit aan type schepen en equipment. Want een baggerschip heeft nu eenmaal een ander
  Read More
 • P&I

  Als assurantiemakelaar met een scherpe focus op de maritieme wereld zijn we als geen ander thuis in Protection & Indemnity
  Read More
 • Aanbouw

  Het bouwen of repareren van schepen brengt speciale risico’s met zich mee die vragen om specialistische kennis en bijzondere verzekeringsoplossingen.
  Read More
 • Goederen en Logistiek

  Bij vervoer, distributie en op- en overslag van goederen zijn een transportverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. De kern van deze
  Read More
 • CAR/Montage (EAR)

  Elk bouwproject, onshore en offshore, brengt risico’s met zich mee. Door bijvoorbeeld ontwerpfouten, uitvoeringsfouten of natuurgeweld kan schade ontstaan aan
  Read More

Brand & Aansprakelijkheid

 • Brand- en Bedrijfsschade

  Brandverzekeringen bieden dekking voor schade aan eigendommen, zoals opstallen, inventaris en goederen. En dat niet alleen voor het risico van
  Read More
 • Aansprakelijkheid

  Het verzekeren van aansprakelijkheid heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Door veranderende wetgeving, hogere schadeclaims en internationalisering, is
  Read More

Service Broker

 • Service Broker

  Een internationaal verzekeringsprogramma kan soms de betrokkenheid van een grote, wereldwijd bekende makelaar vereisen. Een dergelijke grote makelaar biedt weliswaar
  Read More

Overige Dienstverlening

 • Overige Dienstverlening

  Naast de bijzondere aandachtsgebieden Marine & Constructie en Brand & Aansprakelijkheid, adviseren en bemiddelen wij ook voor tal van andere
  Read More